GRAĐEVINSKA LIMARIJA

Elementi Građevinske Limarije:

ŽLJEB -OLUK
Glavni element građevinske limarije kod sustava odvodnje oborinskih voda su svakako žljebovi (oluci). Zadaća im je skupiti vodu sa krova te je odvesti putem odvodnih cijevi.

KUKE ZA ŽLJEB
Nosač žljebe - kuke za žljeb omogućuju pričvršćivanje žljebe na strehu.

SABIRNI KOTLIĆ
Spojni element između žljeba i cijevi je sabirni kotlić.

CIJEV ZA ODVODNJU KIŠNICE
Za odvodnju kišnice neophodan element građevinske limarije su olučne cijevi. Proizvode se u promjeru od 75 mm i 100 mm. Limene cijevi za odvodnju izrađujemo u dužini do 6,00 metra. 

VETER LAJSNA
Koristi se  kao završetak krovne plohe. Glavna joj je zadaća da sprijeći ulazak VJETARA ispod strehe i ošteti krov. Također služi i da zaštiti vanjski rubni rog od vanjskih uticaja. U mogućnosti smo izrađivati različite širine i oblike a u duljini do 8,00 metara.

ZIDNI LIM
Na mjestima gdje se krovište "naslanja" na postojeći zid, nezaobilazni element koji povezuje krovnu plohu i zid je ZIDNI LIM. Izrađujemo ga u više oblika i različitih širina a u duljini do 8,00 metara.

KROVNA UVALA
Kod spoja dva krova ili kod krovišta  sa krovnim kućicama, spoj između krovnih ploha osiguravamo od prodora vode sa krovnom uvalom. Srednji pregib ili kako to majstori kažu "štefalc" osigurava da kišnica ne podlijeva sa jedne strane na drugu. Kod krovišta gdje specifičnost konstrukcije to zahtjeva na krovnu uvalu po vanjskim rubovima (koje prekriva pokrov) ugrađuje se samoljepljiva krovna brtva kao dodatno osiguranje od kiše snijega i leda.

UŽLIJEBNI LIM (OKAPNI ILI LED LIM)
Koristi se za kvalitetno usmjeravanje vode sa krovne plohe  u odvodni žljeb. Osigurava da kod limenih pokrova, pogotovo kad su manji nagibi - kosine krova, voda se ne podvlaći pod strehu već otiće  u žljeb.

SNJEGOBRANI
Služe nam za sprečavanje padanja snijega s krovova pokrivenih
limenim krovnim pokrovom.

SLJEMENJACI
Sšjeme krova zavrsavamo sa sljemenjakom . Savijamo ih po želji
do dužine od 8 metara , osim standardnih razvojnih širina mozemo
savijati profile i prema vašim željama.