UPUTSTVO ZA UGRADNJU  AVANGARD  CRIJEP  PLOČA

Preporuča se crijep ploče ugrađivati na krovne plohe nagiba većeg od 15%. Ugradnja crijep ploča vrši se na drvene krovne letve koje su ugrađene u pravilnom razmaku. Prva letva se ugrađuje na sami rub roga, a zatim druga letva dolazi (gornja strana - vrh letve) na 28 cm od ruba roga. Sve ostale letve se postavljaju na razmaku od 35 cm.

            Kod pričvršćivanja lima samobušećim vijcima, pravilno je vijak postavljati u donju zonu lima - u val (ne kao kod salonit ploča na vrh vala). Na samom rubu krovne plohe (na prvu letvu uz žljebu) vijci se postavljaju u svaki val, također na vanjskim rubovima krova uz vjetar lajsnu postavljaju se u svaku letvu. Vijci su od kvalitetnog materijala, pocinčavani su te zatim bojani poliesterskom bojom što im osigurava dug vijek trajanja. Svi vijci uz to što su samobušeći (na vrhu vijka je svrdlo) imaju kvalitetnu EPDM podlošku koja se prilikom uvrtavanja vulkanizira na poliesterski lim te tako osigurava potrebnu vodonepropusnost.
             U sljemenu krova potrebno je vijak stavljati u svaki drugi val. Na taj način se osiguravamo od ulaska vjetra pod profilirani krovni lim. Ploče se zatim pričvrščuju na svaku drugu-treću letvu ovisno o dužini krovne plohe .

             Prilikom ugradnje profiliranog lima u obliku crijepa  potrebno je na vertikalnom sastavu ploča u svaki red uvrnuti vijak. Na taj način uz dobar estetski dojam koji osigurava da se nevide  međusobni  spojevi
ploče .